VIND ONS

Oudercommissie Opening

Over ons De Vlinderboom

De Oudercommissie

Ook ouders hebben invloed op de kwaliteit van de opvang van hun kind.
Ouders kunnen elke dag de leidsters, de leidinggevende of andere ouders aanspreken. Zij kunnen zich ook tot de oudercommissie wenden.

Wat doet de Oudercommissie?

De oudercommissie van De Vlinderboom is in oktober 2010 opgericht om de kwaliteit van de opvang te waarborgen. Zij behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders. De oudercommissie is voor zowel ouders als het management een aanspreekpunt en vormt zo een brug tussen beiden, desgewenst anoniem. Zij fungeert als klankbord voor het management in beleidskwesties en de dagelijkse gang van zaken. Hiertoe behoren bijvoorbeeld veiligheid, hygiŽne en het pedagogisch beleid.

Hoe communiceert de Oudercommissie?

In de centrale hal (na de tweede deur rechts) hangt een mededelingenbord met informatie van de oudercommissie. De notulen van de commissievergaderingen zijn beschikbaar via de website en ouders ontvangen de agendapunten en vergaderdata per E-mail. De oudercommissie vergadert 4-5 keer per jaar, waarbij de directie een gedeelte van de vergadering aanwezig is. Nieuws vanuit de oudercommissie verschijnt ook op het mededelingenbord.

Welke rechten heeft de Oudercommissie?

De rechten van de OC zijn geregeld in de Wet Kinderopvang. Aan de hand van deze wet is een huishoudelijk reglement voor de Oudercommissies gemaakt. Er is tevens een klachtenreglement. Beide reglementen liggen ter inzage op het kantoor van het kinderdagverblijf en zijn te vinden op de website onder de link Download en dan Oudercommissie.

Tot slot.

Wij nodigen u van harte uit om onze vergaderingen bij te wonen, agendapunten aan te dragen, of buiten de vergadering om contact met ons op te nemen.

U kunt contact opnemen met een van de leden van de oudercommissie
via E-mail: oc@kdvdevlinderboom.nl

Even voorstellen.

De oudercommissie van De Vlinderboom bestaat uit ouders van kinderen uit elke (leeftijds)groep.


Monique
de Vegt

Monique de Vegt - Beerens(voorzitter)
Anne van Zeeland(penningmeester)
Angelique Sanders(algemeen OC-lid)
Pim Sigmans(algemeen OC-lid)
Bart Pijnenburg(algemeen OC-lid)
Judith van Iersel(algemeen OC-lid)

Download

Aanmeldingsformulier Kinderdagopvang

Aanmeldingsformulier Peuterochtend

Rapport GGD inspectie

Pedagogisch Beleidsplan

Alle downloads in een overzicht

Navigatie

Over ons

Opening

Oudercommissie

Vacature

Contact

Contact

Kinderdagverblijf De Vlinderboom
Herstallenstraat 4
5051 TE Goirle
Tel: 013-5300436

info@kdvdevlinderboom.nl

www.kdvdevlinderboom.nl

Informatie


Neem voor meer informatie contact op met

Bas Breidenbach.
(directeur),

of bel met 013-5300436


design maxPK 2021; Foto's M de Jong. Privacy: deze website heeft geen cookies.